dolnośląskie
Województwo Dolnośląskie

Oleśnica

article SZCZEGÓŁY
a) kobiet, które oddały 5 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie legitymacji honorowego dawcy krwi
public ŹRÓDŁO krwiodawcy.org

100%

Świdnica

article SZCZEGÓŁY
zasłużeni honorowi dawcy krwi PCK I-go stopnia
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi PCK I–go stopnia wraz z dokumentem tożsamości.
public ŹRÓDŁO um.swidnica.pl

50%

Wrocław

article SZCZEGÓŁY
zasłużeni honorowi dawcy krwi po oddaniu co najmniej:
assignment_ind DOKUMENTY
legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (odznaka honorowa I stopnia)
public ŹRÓDŁO www.wroclaw.pl

100%

Oława

article SZCZEGÓŁY
Zasłużeni honorowi dawcy krwi
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie okazanej legitymacji „ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI” wraz z dokumentem tożsamości
public ŹRÓDŁO edzienniki.duw.pl

100%

Legnica

article SZCZEGÓŁY
HONOROWI DAWCY KRWI, KTÓRZY ODDALI HONOROWO PONAD 20 L KRWI (KOBIETY) I PONAD 25 L (MĘŻCZYŹNI)
assignment_ind DOKUMENTY
Imienne zaświadczenie wydane przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zawierające adnotację o oddaniu przez osobę legitymującą się zaświadczeniem honorowo ponad 20 l krwi (kobiety) i ponad 25 l krwi (mężczyźni) okazywane wraz z dokumentem tożsamości.
public ŹRÓDŁO www.mpk.legnica.pl

100%

Bolesławiec

article SZCZEGÓŁY
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia
assignment_ind DOKUMENTY
legitymacja wystawiona przez Polski Czerwony Krzyż
public ŹRÓDŁO www.mzk.boleslawiec.pl

100%

Głogów

article SZCZEGÓŁY
honorowi dawcy krwi, zamieszkali w Głogowie, którzy oddali honorowo ponad 15 l krwi (kobiety) i ponad 25 l krwi (mężczyźni)
assignment_ind DOKUMENTY
legitymujący się imiennmy zaświadczeniem wydanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu - Oddział Terenowy w Głogowie, zawierającego informację o miejscu zamieszkania w Głogowie oraz adnotację o oddaniu przez osobę legitymującą się zaświadczeniem honorowo ponad 15 l krwi w przypadku kobiet i ponad 5 l krwi w przypadku mężczyzn, okazywanego wraz z dokumentem tożsamości - na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej
public ŹRÓDŁO www.e-bilet.glogow.pl

100%

Polkowice

article SZCZEGÓŁY
honorowi dawcy krwi, zamieszkali w gminie Polkowice, którzy oddali honorowo ponad 20 litrów krwi (kobiety) i ponad 25 litrów krwi (mężczyźni)
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie imiennego zaświadczenia wydanego przez Oddziały Terenowe Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, okazywanego wraz z dokumentem tożsamości
public ŹRÓDŁO www.pgmikm.polkowice.pl

100%

Wałbrzych

article SZCZEGÓŁY
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia
assignment_ind DOKUMENTY
Dowód osobisty i wpis do legitymacji Honorowego Dawcy Krwi PCK o oddaniu krwi w dniu przejazdu
public ŹRÓDŁO zdkium.walbrzych.pl

100%

Lubin

article SZCZEGÓŁY
honorowi dawcy krwi, którzy oddali honorowo pond 20 l krwi (kobiety) i ponad 25 l krwi (mężczyźni)
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie imiennego zaświadczenia wydanego przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zawierające adnotację o oddaniu przez osobę legitymującą się zaświadczeniem honorowo 20 l krwi w przypadku kobiet i 25 l krwi w przypadku mężczyzn, okazywanego wraz z dokumentem tożsamości
public ŹRÓDŁO edzienniki.duw.pl

50%

Jelcz-Laskowice

article SZCZEGÓŁY
- kobiet, które oddały 5 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników - mężczyzn, którzy oddali 6 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie legitymacji honorowego dawcy krwi
public ŹRÓDŁO None

100%kujawsko-pomorskie
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Włocławek

article SZCZEGÓŁY
zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali minimum 20 litrów krwi;
assignment_ind DOKUMENTY
wpis w książce Honorowego Dawcy Krwi, poświadczający oddanie 20 litrów krwi;
public ŹRÓDŁO www.mpk.com.pl

100%

Toruń

article SZCZEGÓŁY
czynni honorowi dawcy krwi zarejestrowani w rejestrze Zarządu Rejonowego PCK w Toruniu, którzy oddali 15 i więcej litrów krwi metodą konwencjonalną lub 80 litrów i więcej metodą plazmaferezy, przy czym za honorowego dawcę krwi uznaje się osobę, która w ostatnim roku poprzedzającym wydanie biletu oddała krew co najmniej trzykrotnie
assignment_ind DOKUMENTY
bilet ulgowy specjalny imienny wydany przez MZK w Toruniu na podstawie zaświadczenia wystawionego przez Zarząd Rejonowy PCK w Toruniu ważny na dany rok kalendarzowy
public ŹRÓDŁO mzk-torun.pl

100%

Inowrocław

article SZCZEGÓŁY
Osoby posiadające legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia, które oddały minimum 18 litrów krwi
assignment_ind DOKUMENTY
Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia stwierdzająca ilość oddanej krwi oraz dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby uprawnionej
public ŹRÓDŁO www.mpk.inowroclaw.pl

100%

Grudziądz

article SZCZEGÓŁY
Honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 25 litrów krwi i są członkami Polskiego Czerwonego Krzyża.
assignment_ind DOKUMENTY
Zaświadczenie Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu poświadczające, że honorowy dawca krwi oddał co najmniej 25 litrów krwi.
public ŹRÓDŁO www.mzk.grudziadz.pl

100%

Brodnica

article SZCZEGÓŁY
Honorowi zasłużeni krwiodawcy I stopnia
assignment_ind DOKUMENTY
Zaświadczenie wydane przez Zarząd PCK w Brodnicy
public ŹRÓDŁO www.pgk.com.pl

100%

Bydgoszcz

article SZCZEGÓŁY
Honorowi dawcy krwi - kobiety, które oddały w dowolnym okresie oddały co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników - mężczyźni, którzy oddali w dowolnym okresie oddały co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników
assignment_ind DOKUMENTY
wkładka do legitymacji stwierdzająca nadanie odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
public ŹRÓDŁO bip.um.bydgoszcz.pl

50%

Świecie

article SZCZEGÓŁY
honorowi dawcy krwi zarejestrowani na terenie Gminy Świecie
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie ważnej legitymacji HDK stwierdzającej oddanie 18 litrów krwi, potwierdzonej przez Urząd Miejski w Świeciu
public ŹRÓDŁO bip.um-swiecie.pl

100%lubelskie
Województwo Lubelskie

Biała Podlaska

article SZCZEGÓŁY
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie aktualnej legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi
public ŹRÓDŁO www.zkm.info.pl

100%

Zamość

article SZCZEGÓŁY
Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali 25 i więcej litrów pełnej krwi. Wydanie bilety (identyfikatora wydanego przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Zamościu) odbywa się na podstawie aktualnego wpisu w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi.
assignment_ind DOKUMENTY
identyfikator wydany przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Zamościu
public ŹRÓDŁO mzk.zamosc.pl

100%

Puławy

article SZCZEGÓŁY
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi posiadający odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie biletu elektronicznego spersonalizowanego wydanego w oparciu o dowód osobisty i wpisu do legitymacji Honorowego Dawcy Krwi poświadczonego przez Zarząd Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Puławac
public ŹRÓDŁO www.mzk.pulawy.pl

100%

Kraśnik

article SZCZEGÓŁY
Honorowi krwiodawcy, którzy oddali powyżej 12,5 litra krwi.
assignment_ind DOKUMENTY
Legitymacja HDK (PCK ze zdjęciem) + Wpis do legitymacji o ilości oddanej krwi i nadaniu srebrnej odznaki ZHDK
public ŹRÓDŁO www.mpk-krasnik.pl

100%

Chełm

article SZCZEGÓŁY
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, który oddał co najmniej 12 litrów krwi
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie ważnej legitymacji honorowego dawcy krwi
public ŹRÓDŁO www.cla.net.pl

100%

Lublin

article SZCZEGÓŁY
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi.
assignment_ind DOKUMENTY
Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi
public ŹRÓDŁO mpk.lublin.pl

100%lubuskie
Województwo Lubuskie

Gorzów Wielkopolski

article SZCZEGÓŁY
Honorowi Dawcy Krwi, legitymujący się oddaniem honorowo conajmniej: mężczyźni 25 litrów krwi, kobiety 18 litrów krwi, zamieszkali w Gorzowie Wlkp.
assignment_ind DOKUMENTY
legitymacja Honorowego Dawcy Krwi w sztywnej okładce z potwierdzonym wpisem oddania: mężczyźni 25 litrów krwi, kobiety 18 litrów krwi.
public ŹRÓDŁO www.mzk-gorzow.com.pl

100%

Zielona Góra

article SZCZEGÓŁY
osobom zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i Gmin, o których mowa w pkt 2, którym nadano odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" przez właściwego ministra do spraw zdrowia lub którym nadano tytuł i odznakę ‘‘Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" nadany przez "Polski Czerwony Krzyż", za oddanie w przypadku kobiet 15 litrów krwi, mężczyzn 18 litrów krwi
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie zaświadczenia o ilości oddanej krwi wydanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Na podstawie tych dokumentów oraz dowodu tożsamości MZK wyda imienne uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.
public ŹRÓDŁO www.mzk.zgora.pl

100%mazowieckie
Województwo Mazowieckie

Radom

article SZCZEGÓŁY
Zasłużeni honorowi dawcy krwi po oddaniu: kobiety 15 litrów, mężczyźni 25 litrów krwi pełnej lub odpowiadającej tej objętości ilości innych składników
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie ważnego imiennego biletu wolnej jazdy, wydanego przez MZDiK.
public ŹRÓDŁO www.mzdik.pl

100%

Ostrołęka

article SZCZEGÓŁY
Honorowi Dawcy Krwi. którzy oddali :
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie odpowiedniego wpisu w legitymacji honorowego dawcy krwi
public ŹRÓDŁO mzk.ostroleka.pl

100%

Sochaczew

article SZCZEGÓŁY
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I ; II Stopnia
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie legitymacji
public ŹRÓDŁO www.e-sochaczew.pl

100%

Płock

article SZCZEGÓŁY
1. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia. 2. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi II i III stopnia przez okres 2 lat od daty ostatniego oddania krwi. 3. Honorowi Dawcy Krwi I, II i III stopnia przez okres 1 roku od daty ostatniego oddania krwi.
assignment_ind DOKUMENTY
1. Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I-go stopnia wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej. 2. Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II-go i III-go stopnia oraz Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi z podaniem daty ostatniego oddania krwi wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej. 3. Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi I-go II-go i III-go stopnia ze zdjęciem z podaniem daty ostatniego oddania krwi a w przypadku braku zdjęcia: - Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi I-go II-go i III-go stopnia z podaniem daty ostatniego oddania krwi wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości.
public ŹRÓDŁO www.kmplock.eu
1. 100%, 2. 100%, 3. 50%

Grodzisk Mazowiecki

article SZCZEGÓŁY
Honorowi Krwiodawcy którzy oddali ponad 3L krwi (w przypadku kobiet) i ponad 6L krwi (w przypadku mężczyzn)
assignment_ind DOKUMENTY
za okazaniem dokumentu ze zdjęciem, wystawionego przez Burmistrza gminy Grodzisk Mazowiecki
public ŹRÓDŁO www.pksgrodzisk.com.pl

100%

Ciechanów

article SZCZEGÓŁY
honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 30 litrów krwi
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie biletu imiennego wydanego przez ZKM w Ciechanowie Spółka z o.o. Warunkiem wydania biletu jest imienne zaswiadczenie wydane przez Zarzad PCK w Ciechanowie, potwierdzone przez punkt krwiodawstwa o ilosci oddanej krwi.
public ŹRÓDŁO www.zkmciechanow.pl

100%

Warszawa

article SZCZEGÓŁY
Honorowi dawcy krwi, którzy oddali bezpłatnie:
assignment_ind DOKUMENTY
Legitymacja o przyznaniu odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" lub odpowiedni wpis w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem tożsamości
public ŹRÓDŁO www.ztm.waw.pl

100%

Siedlce

article SZCZEGÓŁY
Honorowi dawcy krwi, którzy oddali, co najmniej 20 litrów krwi.
assignment_ind DOKUMENTY
Książeczka honorowego dawcy krwi z wpisem o ilości oddanej krwi, potwierdzona przez Punkt Krwiodawstwa i podpis Prezesa Zarządu PCK, wraz z dokumentem tożsamości.
public ŹRÓDŁO www.mpk.siedlce.pl

100%małopolskie
Województwo Małopolskie

Kraków

article SZCZEGÓŁY
Dawcy Krwi - osoby, które oddały bezpłatnie
assignment_ind DOKUMENTY
Bilet wolnej jazdy imienny wydany przez Gminę Miejską Kraków na podstawie odpowiedniej legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia
public ŹRÓDŁO www.mpk.krakow.pl

100%

Tarnów

article SZCZEGÓŁY
I grupa: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi po oddaniu co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników (w przypadku kobiet) albo co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilość innych jej składników (w przypadku mężczyzn)
assignment_ind DOKUMENTY
I grupa: legitymacja Honorowego Dawcy Krwi ze zdjęciem stwierdzająca nadanie odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" I stopnia oraz dowód osobisty
public ŹRÓDŁO zkm.tarnow.pl

100%

Nowy Sącz

article SZCZEGÓŁY
Honorowi Dawcy Krwi (w rozumieniu art. 6 ust.1 i 2 ustawy o publicznej służbie krwi) - na podstawie dokumentu wydanego przez MPK na wniosek Stowarzyszeń zrzeszających Honorowych Dawców Krwi lub indywidualnie Honorowych Dawców Krwi nie zrzeszonych w stowarzyszeniach Warunki korzystania z bezpłatnych przejazdów Honorowych Dawców Krwi:
assignment_ind DOKUMENTY
public ŹRÓDŁO www.mpk.sacz.pl

100%opolskie
Województwo Opolskie

Kędzierzyn-Koźle

article SZCZEGÓŁY
Honorowi Dawcy Krwi mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla
assignment_ind DOKUMENTY
Dokument tożsamości oraz legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, o której mowa w § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
public ŹRÓDŁO www.mzkkk.pl

100%

Głuchołazy

article SZCZEGÓŁY
będący zasłużonymi honorowymi dawcami krwi
assignment_ind DOKUMENTY
Administrator Strefy Płatnego Parkowania wydaje winietę upoważniającą do nieodpłatnego parkowania na podstawie legitymacji ZHDK
public ŹRÓDŁO www.glucholazy.pl

100%podkarpackie
Województwo Podkarpackie

Jasło

article SZCZEGÓŁY
Zasłużeni honorowi dawcy krwi.
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie stosownej legitymacji z dowodem osobistym
public ŹRÓDŁO www2.um.jaslo.pl

50%

Tarnobrzeg

article SZCZEGÓŁY
honorowi dawcy krwi, którzy oddali 20 litrów krwi
assignment_ind DOKUMENTY
legitymacja zasłużonego honorowego dawcy krwi I stopnia wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie osoby uprawnionej lub zaświadczenie o oddaniu co najmniej 20 litrów krwi
public ŹRÓDŁO www.archiwum.tarnobrzeg.pl

100%

Stalowa Wola

article SZCZEGÓŁY
Honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 16 litrów krwi
assignment_ind DOKUMENTY
bilet wolnej jazdy wydany przez ZMKS (ww. osoby winny udokumentować prawo do bezpłatnego przejazdu)
public ŹRÓDŁO www.zmks.stalowawola.pl

100%

Krosno

article SZCZEGÓŁY
Zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali 30 litrów krwi
assignment_ind DOKUMENTY
legitymacja zasłużonego honorowego dawcy krwi i dokument stwierdzający miejsce zamieszkania w Krośnie
public ŹRÓDŁO www.krosno24.pl

100%

Sanok

article SZCZEGÓŁY
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi (po oddaniu co najmniej 20 l. krwi) w granicach administracyjnych miasta Sanok
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie legitymacji zasłużonego honorowego dawcy krwi I stopnia wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie osoby uprawnionej lub zaświadczenie o oddaniu co najmniej 20 litrów krwi
public ŹRÓDŁO www.spgk.com.pl

100%

Przemyśl

article SZCZEGÓŁY
Honorowi Dawcy Krwi - Zasłużony Dla Zdrowia Narodu w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005r. (Dz. U. Nr 65 poz. 573)
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie właściwej legitymacji Ministra ds. Zdrowia.
public ŹRÓDŁO www.mzk.przemysl.pl

100%

Rzeszów

article SZCZEGÓŁY
czynni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi
assignment_ind DOKUMENTY
wkładka do legitymacji Honorowego Dawcy Krwi
public ŹRÓDŁO www.infores.pl

100%

Jarosław

article SZCZEGÓŁY
honorowi krwiodawcy posiadający Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie stosownej legitymacji
public ŹRÓDŁO www.mzk.jaroslaw.pl

100%

Mielec

article SZCZEGÓŁY
Czynni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi
assignment_ind DOKUMENTY
Imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS.
public ŹRÓDŁO www.mks-mielec.pl

100%

Dębica (strefa miejska)

article SZCZEGÓŁY
Honorowi dawcy krwi - I go stopnia, którzy oddali powyŜej 18 l krwi
assignment_ind DOKUMENTY
Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi PCK z wpisem o nadaniu I stopnia
public ŹRÓDŁO mks.debica.net.pl

100%podlaskie
Województwo Podlaskie

Łomża

article SZCZEGÓŁY
zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi o przyznaniu Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I Stopnia wraz z dowodem osobistym
public ŹRÓDŁO www.lomza.caritas.pl

100%

Białystok

article SZCZEGÓŁY
Krwiodawcy z obszaru objętego miejską komunikacją zbiorową, którzy oddali:
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie zaświadczenia wydanego przez organizatora zbiorowego transportu miejskiego w oparciu o dane uzyskane od instytucji prowadzących honorowe krwiodawstwo.
public ŹRÓDŁO www.komunikacja.bialystok.pl

100%

Augustów

article SZCZEGÓŁY
osoby legitymujące się legitymacją „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi o przyznaniu Odznaki „ Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia” wraz z dowodem osobistym
public ŹRÓDŁO www.necko.com.pl

100%

Hajnówka

article SZCZEGÓŁY
zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi o przyznaniu Odznaki „ Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia” wraz z dowodem osobistym
public ŹRÓDŁO www.hajnowka.pl

100%

Bielsk Podlaski

article SZCZEGÓŁY
zasłużeni honorowi dawcy krwi po oddaniu 15 litrów (kobiety)- 18 litrów (mężczyźni) krwi
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi o przyznaniu Odznaki „ Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia” wraz z dowodem osobistym
public ŹRÓDŁO www.pkbielsk.pl

100%

Sokółka

article SZCZEGÓŁY
honorowi dawcy krwi I stopnia
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie ważnej legitymacji "Honorowego Dawcy Krwi" I stopnia wraz z dowodem osobistym
public ŹRÓDŁO www.krespol.net.pl

100%

Suwałki

article SZCZEGÓŁY
honorowi dawcy krwi, posiadający odznakę „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”
assignment_ind DOKUMENTY
Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” i dokument tożsamości
public ŹRÓDŁO www.pgk.suwalki.pl

100%pomorskie
Województwo Pomorskie

Kwidzyn

article SZCZEGÓŁY
Honorowi krwiodawcy I stopnia
assignment_ind DOKUMENTY
Legitymacja ZHDK I stopnia, dowód tożsamości
public ŹRÓDŁO www.pkskwidzyn.pl
12,5%

Chojnice

article SZCZEGÓŁY
krwiodawcy na terenie miasta, którzy oddali minimum 20 litrów krwi
assignment_ind DOKUMENTY
Książeczka honorowego dawcy krwi z wpisanym litrażem
public ŹRÓDŁO www.mzk.chojnice.pl

100%

Słupsk

article SZCZEGÓŁY
Honorowi Dawcy Krwi mieszkańcy Słupska i Powiatu Słupskiego, którzy oddali minimum: kobiety - 18 litrów krwi, mężczyźni - 25 litrów krwi (opłata manipulacyjna za wydanie rocznego biletu wynosi 20 zł).
assignment_ind DOKUMENTY
Bilet roczny wydany przez ZIM w Słupsku
public ŹRÓDŁO zimslupsk.com

100%

Gdańsk

article SZCZEGÓŁY
honorowi dawcy krwi I stopnia
assignment_ind DOKUMENTY
Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia i dokument ze zdjęciem
public ŹRÓDŁO www.ztm.gda.pl

100%

Lębork

article SZCZEGÓŁY
Honorowi dawcy krwi, którzy oddali 18 litrów krwi.
assignment_ind DOKUMENTY
Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia
public ŹRÓDŁO www.zkm.lebork.pl

100%

Gdynia

article SZCZEGÓŁY
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi tj. mężczyźni, którzy oddali 18 litrów krwi pełnej (lub odpowiadającej tej objętości innych jej składników) lub kobiety, które oddały 15 litrów krwi pełnej (lub odpowiadającej tej objętości innych jej składników)
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie odpowiedniej legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem tożsamości
public ŹRÓDŁO www.zkmgdynia.pl
100% - zwykłych, przyspieszonych i nocnych

Tczew

article SZCZEGÓŁY
honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 18 litrów
assignment_ind DOKUMENTY
- legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi PCK I stopnia wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej oraz biletem przewoźnika upoważniającym do bezpłatnego przejazdu z pieczęcią Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Rejonowy w Tczewie
public ŹRÓDŁO zkm.tczew.pl

100%

Wejherowo

article SZCZEGÓŁY
osoby posiadające legitymacje "Zasłużonego Honorowego Dawcy PCK" I stopnia;
assignment_ind DOKUMENTY
legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi PCK" I stopnia wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
public ŹRÓDŁO www.mzkwejherowo.pl

100%

Starogard Gdański

article SZCZEGÓŁY
zasłułony honorowy dawca krwi I-go stopnia Starogardzkiego Punktu Krwiodawstwa
assignment_ind DOKUMENTY
na postawie legitymacji wydanej przez Pomorski Zarząd PCK
public ŹRÓDŁO www.mzk.starogard.pl

100%

Malbork

article SZCZEGÓŁY
Członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża – Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia (po oddaniu 18 litrów krwi – mężczyźni, 16 litrów krwi – kobiety)
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie następujących dokumentów: ważnej legitymacji wydanej przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Malborku wraz z dowodem osobistym
public ŹRÓDŁO www.mzk.malbork.pl

100%warmińsko-mazurskie
Województwo Warmińsko-Mazurskie

Iława

article SZCZEGÓŁY
Honorowi Dawcy krwi II stopnia
assignment_ind DOKUMENTY
legitymacja Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia
public ŹRÓDŁO wwww.zkm.ilawa.pl

100%

Ostróda

article SZCZEGÓŁY
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi II Stopnia
assignment_ind DOKUMENTY
legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II Stopnia oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość
public ŹRÓDŁO www.zegluga.com.pl

100%

Kętrzyn

article SZCZEGÓŁY
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I, II i III stopnia
assignment_ind DOKUMENTY
Ważna legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi
public ŹRÓDŁO edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl

100%

Olsztyn

article SZCZEGÓŁY
Bezpłatne przejazdy tylko w granicach administracyjnych miasta Olsztyn Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia
assignment_ind DOKUMENTY
legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia wraz z legitymacją Honorowego Dawcy Krwi
public ŹRÓDŁO bip.zkm.olsztyn.eu

100%

Szczytno

article SZCZEGÓŁY
Honorowi dawcy krwi I stopnia
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie aktualnej legitymacji „Zasłużony Dawca Krwi I Stopnia” tj. oddanie co najmniej 18 litrów krwi
public ŹRÓDŁO www.zkm.szczytno.pl

100%

Elbląg

article SZCZEGÓŁY
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I Stopnia
assignment_ind DOKUMENTY
Imienna EKM wydana na podstawie legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I Stopnia oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość i miejsce zamieszkania. W okresie przejściowym tj. do 30.06.2011 r. na podstawie w/w dokumentów.
public ŹRÓDŁO www.zkm.elblag.com.pl

100%

Ełk

article SZCZEGÓŁY
Posiadacze odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadawanej honorowemu dawcy krwi:
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wraz z dokumentem tożsamości
public ŹRÓDŁO www.mzk.elk.com.pl

100%wielkopolskie
Województwo Wielkopolskie

Leszno

article SZCZEGÓŁY
Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali co najmniej 25 litrów krwi
assignment_ind DOKUMENTY
Legitymacja wystawiona przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie
public ŹRÓDŁO cms.halpress.eu

100%

Krotoszyn (teren gminy)

article SZCZEGÓŁY
Zasłużeni honorowi dawcy krwi
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie dwóch legitymacji: HDK oraz ZHDK po oddaniu 5/6 litrów wraz z dowodem osobistym
public ŹRÓDŁO mzk.krotoszyn.pl

78%

Kalisz

article SZCZEGÓŁY
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia
assignment_ind DOKUMENTY
Pasażerowie uprawnieni do przejazdów bezpłatnych i ulgowych winni posiadać dokument potwierdzający przynależność do danej grupy uprawnionych oraz dokument pozwalający ustalić tożsamość osoby uprawnionej.
public ŹRÓDŁO www.kla.com.pl

100%

Ostrów Wielkopolski

article SZCZEGÓŁY
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia. Tylko w granicach administracyjnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego bez względu na miejsce zamieszkania krwiodawcy
assignment_ind DOKUMENTY
Legitymacja I stopnia wydana przez Zarząd Główny PCK w Warszawie wraz z dowodem tożsamości
public ŹRÓDŁO www.mzk-ostrow.com.pl
100% - w granicach administracyjnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Piła

article SZCZEGÓŁY
Honorowi dawcy krwi I stopnia zrzeszeni w Zarządzie Okręgu PCK
assignment_ind DOKUMENTY
Aktualna legitymacja zasłużonego honorowego dawcy krwi PCK I stopnia oraz aktualne zaświadczenie wydane przez Zarząd Rejonowy PCK w Pile o uprawnieniu.
public ŹRÓDŁO www.mzk.pila.pl

100%

Poznań

article SZCZEGÓŁY
Kobiety, które oddały w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników i mężczyźni, którzy oddali w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników
assignment_ind DOKUMENTY
legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" wydana przez Polski Czerwony Krzyż, wraz z legitymacją Honorowego Dawcy Krwi wydaną przez:
public ŹRÓDŁO ztm.poznan.pl

100%

Konin

article SZCZEGÓŁY
Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali co najmniej 25 litrów krwi i są mieszkańcami Konina
assignment_ind DOKUMENTY
legitymacja wydana przez MZK-Konin w oparciu o dane uzyskane od instytucji prowadzących honorowe krwiodawstwo
public ŹRÓDŁO www.mzk-konin.com.pl

100%

Wągrowiec

article SZCZEGÓŁY
Zasłużeni HDK PCK mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie miasta Wągrowca i gminy Wągrowiec z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską
assignment_ind DOKUMENTY
legitymacja Zasłużony HDK wydana przez PCK
public ŹRÓDŁO www.zkmwagrowiec.pl

100%zachodniopomorskie
Województwo Zachodniopomorskie

Białogard

article SZCZEGÓŁY
zasłużeni honorowi dawcy krwi I i II stopnia będący stałymi mieszkańcami powiatu białogardzkiego
assignment_ind DOKUMENTY
Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" I lub II stopnia
public ŹRÓDŁO bip.bialogard.info

100%

Szczecin

article SZCZEGÓŁY
1. Osobą uprawnioną do bezpłatnych przejazdów jest honorowy dawca krwi, który:
assignment_ind DOKUMENTY
Poświadczenie uprawnień do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej stanowi legitymacja wydana przez Urząd Miejski w Szczecinie, podpisana przez osobę upoważnioną przez Prezydenta Miasta. Bezpłatny przejazd środkami komunikacji miejskiej przez osoby uprawnione nastąpić może wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji.
public ŹRÓDŁO www.szczecin.pl

100%

Koszalin (na wszystkich liniach)

article SZCZEGÓŁY
honorowi dawcy krwi posiadający tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" I-go stopnia (ponad 18 litrów krwi), zamieszkali w Koszalinie oraz w powiecie koszalińskim
assignment_ind DOKUMENTY
dla honorowych dawców krwi posiadających tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" I- go stopnia - ważna legitymacja Honorowego Dawcy Krwi (powyżej 18 litrów krwi) wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość
public ŹRÓDŁO www.mzk.koszalin.pl

100%

Świnoujście

article SZCZEGÓŁY
zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie specjalnej „karty bezpłatnego przejazdu autobusami „Komunikacji Autobusowej” sp. z o.o. Świnoujście” wydanej przez Polski Czerwony Krzyż w Świnoujściu (po zdaniu co najmniej 15 litrów krwi) okazanej wraz z dowodem tożsamości
public ŹRÓDŁO www.ka.swinoujscie.pl

100%

Stargard Szczeciński

article SZCZEGÓŁY
Osobą uprawnioną do bezpłatnych przejazdów jest zasłużony honorowy dawca krwi, który łącznie spełnia następujące warunki:
assignment_ind DOKUMENTY
legitymacja, której wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego załącznika, wydana przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Stargardzie Szczecińskim podpisana przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu
public ŹRÓDŁO www.mzk.stargard.pl

100%

Kołobrzeg (w granicach administracyjnych miasta)

article SZCZEGÓŁY
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia (po oddaniu 18 litrów – mężczyźni, 15 litrów – kobiety) zamieszkali na terenie Powiatu Kołobrzeskiego.Bilet elektroniczny spersonalizowany. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi II stopnia (po oddaniu 12 litrów – mężczyźni, 10 litrów – kobiety) przez okres 1 roku od daty ostatniego oddania krwi, zamieszkali na terenie Powiatu Kołobrzeskiego
assignment_ind DOKUMENTY
Bilet elektroniczny spersonalizowany
public ŹRÓDŁO g.ekspert.infor.pl

100%

Szczecinek

article SZCZEGÓŁY
Honorowi Dawcy Krwi Zasłużeni I stopnia (po oddaniu 18 litrów krwi mężczyźni i 15 litrów krwi kobiety), zrzeszeni w Klubach Honorowych Dawców Krwi, zamieszkali na terenie powiatu szczecineckiego
assignment_ind DOKUMENTY
legitymacja „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia" wydana przez Zarząd Okręgowy PCK w Szczecinie lub Koszalinie + dokument uprawniający do bezpłatnego korzystania z Komunikacji Miejskiej wydany przez Komunikację Miejską w Szczecinku.
public ŹRÓDŁO www.km.szczecinek.pl

100%łódzkie
Województwo Łódzkie

Kutno

article SZCZEGÓŁY
Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są na liniach miejskich i podmiejskich (poza liniami nocnymi): zasłużeni honorowi dawcy krwi, posiadający legitymację ZHDK I stopnia, II. Do korzystania z biletów ulgowych na liniach miejskich i podmiejskich ( poza liniami nocnymi) uprawnieni są: zasłużeni honorowi dawcy krwi, posiadający legitymację ZHDK II i III stopnia.
assignment_ind DOKUMENTY
public ŹRÓDŁO www.mzk.kutno.pl
100% / 50%

Skierniewice

article SZCZEGÓŁY
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie stosownej legitymacji, poświadczonej pieczątką Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Zarządu Okręgowego PCK lub Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP
public ŹRÓDŁO www.mzk.skierniewice.com.pl

100%

Zgierz (tylko autobusy)

article SZCZEGÓŁY
osoby wyróżnione Tytułem Honorowym "Zgierski Dawca Krwi"
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie imiennej legitymacji
public ŹRÓDŁO www.muk.zgierz.pl

100%

Łowicz

article SZCZEGÓŁY
honorowych dawców krwi, posiadających honorowe odznaki Polskiego Czerwonego Krzyża, Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie legitymacji Polskiego Czerwonego Krzyża
public ŹRÓDŁO dziennik.lodzkie.eu

100%

Pabianice

article SZCZEGÓŁY
honorowym dawcom krwi, który oddali ponad 20 litrów krwi
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie zaświadczenia wydanego przez Stację Krwiodastwa
public ŹRÓDŁO komunikacjapabianice.pl

100%

Bełchatów

article SZCZEGÓŁY
zasłużeni honorowi dawcy krwi (zameldowani na terenie Gminy Miasto Bełchatów)
assignment_ind DOKUMENTY
legitymacja wraz z dokumentem tożsamości
public ŹRÓDŁO www.mzk.belchatow.pl

100%

Sieradz

article SZCZEGÓŁY
Honorowi Dawcy Krwi zasłużeni dla Zdrowia Narodu zamieszkali w Sieradzu
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie wpisu do legitymacji honorowego Dawcy Krwi potwierdzonego przez Zarząd Rejonowy PCK w Sieradzu wraz z dowodem osobistym.
public ŹRÓDŁO www.mpksieradz.pl

100%

Łódź

article SZCZEGÓŁY
mieszkańcy Łodzi, którym nadano odznakę "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" lub będący krwiodawcami, którzy bezpłatnie oddali nie mniej niż 22 litry krwi
assignment_ind DOKUMENTY
legitymacją "Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" wydaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub zaświadczeniem o oddaniu nie mniej niż 22 litrów krwi, wydanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Ponadto, pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość i miejsce zamieszkania.
public ŹRÓDŁO www.mpk.lodz.pl

100%

Piotrków Trybunalski

article SZCZEGÓŁY
zasłużeni honorowi dawcy krwi I stopnia
assignment_ind DOKUMENTY
legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi ze zdjęciem wydana przez Zarząd Okręgowy PCK (tylko dla mieszkańców Piotrkowa Tryb.)
public ŹRÓDŁO www.mzk.piotrkow.pl

50%

Zduńska Wola

article SZCZEGÓŁY
zasłużeni honorowi dawcy krwi zamieszkali w Zduńskiej Woli, którzy oddali 25 l krwi
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie wpisu do legitymacji honorowego dawcy krwi potwierdzonego przez Zarząd Rejonowy PCK w Zduńskiej Woli wraz z dowodem osobistym.
public ŹRÓDŁO www.mpk.zdunskawola.net

100%śląskie
Województwo Śląskie

Częstochowa

article SZCZEGÓŁY
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia
assignment_ind DOKUMENTY
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e – karcie”
public ŹRÓDŁO www.mpk.czest.pl

50%

Racibórz

article SZCZEGÓŁY
zasłużeni honorowi dawcy krwi. (na terenie miasta Racibórz)
assignment_ind DOKUMENTY
Uprawnienie do bezpłatnego lub częściowo odpłatnego przejazdu , musi być potwierdzone ważnym dokumentem , okazywanym osobie uprawnionej do kontroli .
public ŹRÓDŁO pk-raciborz.pl

100%

Rybnik

article SZCZEGÓŁY
honorowi dawcy krwi z przyznaną odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia”
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie e – Karty imiennej wydanej na okres 6 miesięcy od daty wystawienia zaświadczenia z Rejonowej Rady Krwiodawstwa, lub ze Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi o atywnym członkostwie,
public ŹRÓDŁO www.ztz.rybnik.pl

100%

Zawiercie

article SZCZEGÓŁY
zasłużeni honorowi dawcy krwi
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie legitymacji "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" wydanej przez Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża
public ŹRÓDŁO www.bip.zkm-zawiercie.com.pl

100%

Bielsko-Biała

article SZCZEGÓŁY
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi ustaleni na podstawie listy Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Bielsku-Białej
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie biletu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów wraz z dowodem osobistym.
public ŹRÓDŁO mzkb-b.samorzady.pl

100%świętokrzyskie
Województwo Świętokrzyskie

Starachowice

article SZCZEGÓŁY
honorowi dawcy krwi (15l kobiety, 18l mężczyźni) PCK Region Starachowice
assignment_ind DOKUMENTY
Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem osobistym (może też być karta elektroniczna lub bilet o nominale 0zł)
public ŹRÓDŁO www.mzk-starachowice.pl

100%

Kielce

article SZCZEGÓŁY
Zasłużeni, Honorowi Dawcy Krwi I stopnia
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie legitymacji I stopnia i dowodu osobistego.
public ŹRÓDŁO ztm.kielce.pl

100%

Skarżysko-Kamienna

article SZCZEGÓŁY
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi którzy oddali minimum :
assignment_ind DOKUMENTY
Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem osobistym
public ŹRÓDŁO mks.skarzysko.pl

100%

Ostrowiec Świętokrzyski

article SZCZEGÓŁY
honorowi krwiodawcy, którzy oddali co najmniej 18 litrów krwi
assignment_ind DOKUMENTY
na podstawie legitymacji honorowego dawcy, potwierdzająca ilość oddanej krwi, wraz z dowodem osobistym
public ŹRÓDŁO www.mpkostrowiec.com.pl

100%

Sandomierz

article SZCZEGÓŁY
Honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 15 litrów krwi,
assignment_ind DOKUMENTY
Legitymacja HDK (wraz z wbitą pieczątką ZR PCK uprawniającą do darmowych przejazdów) + dowód osobisty
public ŹRÓDŁO www.pgkim.sandomierz.pl

100%